Användning av analysverktyg och cookies

Vi använder analysverktyg på vår hemsida och i vår mobilapp för att producera, övervaka och utveckla våra tjänster. Med analyslösningarna säkerställer vi också våra tjänsters funktionalitet och riktade annonser till våra användare på det sätt som beskrivs i detta dokument.

Vilken slags information samlar vi in?

Analys- och marknadsföringslösningarna i våra tjänster använder cookies och annan information för nätverksidentifiering. Med information för nätverksidentifiering ger analyslösningarna oss information om exempelvis vilka sidor användaren besöker, vilken sorts applikationer han/hon använder och hur han/hon navigerar mellan sajter. I syfte att utveckla våra tjänster insamlar vi information om till exempel hur våra tjänster fungerar och vilken sorts innehåll som intresserar våra besökare.

Med cookies kan vi kombinera tjänsteinformation till en enskild användare på webbläsar- eller enhetsgrund, till exempel, och analysera användandet av tjänsten.

Möjliggöra en smidig upplevelse för kunden

Syftet med att analysera hur tjänsten används är att möjliggöra en bättre kundupplevelse.

Den insamlade informationen används för att producera, utveckla och underhålla webb- och mobiltjänster, säkerställa datasäkerhet och förhindra missbruk. Cookies behövs till exempel för att bibehålla sessioner på webbtjänster. Analysverktyg används också för att upptäcka störningar och för att sammanställa och rapportera statistik för OP:s verksamheter. Av dessa skäl är cookies nödvändiga för att producera tjänsten.

Rikta innehåll och marknadsföring

Med användarinformation om olika tjänster har vi möjlighet att skapa målgrupper och förbättra vår kund- och användarupplevelse med riktat innehåll och marknadsföring.

Med målgrupper kan vi rikta annonser även i andra utgivares tjänster. Det innebär till exempel att en användare kan se OP-annonser även på andra hemsidor. Vi kan forma målgrupper baserat på information insamlad från våra partners externa hemsidor och rikta annonser med hjälp av sociala medier.

Kan vi identifiera en användare utifrån cookies?

Vanligen är syftet med onlineanalys inte att kombinera den insamlade informationen med vår övriga kundinformation. Vi kan emellertid koppla samman informationen som rör den identifierade användarens webbläsare eller enhet när användaren loggar in på OP-tjänster med sitt namn. Information kombineras och hanteras i princip av OP. Ifall användaren loggar in på OP:s tjänster med flera enheter kan informationen kombineras till en och samma kund.

Hur kan användaren motsätta sig användandet av cookies?

Användaren kan motsätta sig användande av cookies när dessa inte behövs för att tillhandahålla tjänsten.

Du kan neka oss tillstånd på följande länkar:

Användaren kan styra sina sociala medier från respektive tjänst.

Om användaren inte vill att cookies används, kan detta ordnas i webbläsarens inställningar. Om cookies spärras kan OP inte garantera att alla dess tjänster fungerar.

Informationssäkerhet

OP hanterar all insamlad information på ett säkert sätt i enlighet med standarden inom OP Group och kraven i lagstiftning om informationssäkerhet samt andra regleringar. OP utvecklar och övervakar informationssäkerheten systematiskt och säkerställer även sina underleverantörers informationssäkerhet.